web analytics
بزرگترین وب سایت هواداران آ اس رم در ایران » آرشیو بازی

آرشیو بازی ها

کالیاری

1-5

Roma

تاریخ: 20 شهریور 1389
ورزشگاه: سنت الیا
داور: سلی

0-0

چزنا

تاریخ: شنبه ششم شهریور
ورزشگاه: المپیکو شهر رم
داور: گاوا
کانالهای پخش: Jsc , Sky

اینترمیلان

1-3

آ اس رم

تاریخ: سی و یکم مرداد 1389
ورزشگاه: سن سیرو
داور: برونزی
کانالهای پخش: Rai