web analytics
بزرگترین وب سایت هواداران آ اس رم در ایران » پیشنهاد پتراکی به رم

پیشنهاد پتراکی به رم

نوامبر 13, 2020 - 3:18 ب.ظ
L'Ottavo Re
396 بازدید

جیانلوکا پتراکی به رم پیشنهاد کرده است که اگر دوباره سمت مدیریت ورزشی باشگاه را بر عهده بگیرد، از شکایت خود صرف نظر خواهد کرد.

پتراکی در تابستان علیه باشگاه شکایت کرد، بعد از آنکه پالوتا او در به علت جر و بحث از رم اخراج کرد. پتراکی خواهان 5 میلیون یورو شد زیرا معتقد است که رم حق اخراج او را نداشت. رم پیشنهاد پرداخت 1.2 میلیون یورو به عنوان غرامت کرده است که برای پتراکی کافی نبوده است. ایل کوریره می نویسد که پتراکی در جلسه ی دادگاه پیشنهاد کرده است که اگر برگردد، از این شکایت صرف نظر خواهد کرد.
رم همچنان به دنبال مدیر ورزشی است و هنوز کسی را به این سمت منصوب نکرده است.

17 نظر

رمی عزیز، برای مشاهده نظرات و نظردهی بایستی به سایت وارد شوید.