web analytics
بزرگترین وب سایت هواداران آ اس رم در ایران » فیورنتینا – رم به روایت تصویر

فیورنتینا – رم به روایت تصویر

سپتامبر 19, 2016 - 2:22 ق.ظ
Agostino and Co
,
114 بازدید

در شبی که رئیس جیمز پالوتا در فلورانس رم را همراهی کرد، جالوروسی متحمل شکستی شد که شاید سزاوار آن نبود.

gallery-fiorentina-v-romaaf gallery-fiorentina-v-romaaf-1 gallery-fiorentina-v-romaaf-2 gallery-fiorentina-v-romaaf-3 gallery-fiorentina-v-romaaf-4 gallery-fiorentina-v-romaaf-5 gallery-fiorentina-v-romaaf-6 gallery-fiorentina-v-romaaf-7 gallery-fiorentina-v-romaaf-8 gallery-fiorentina-v-romaaf-9 gallery-fiorentina-v-romaaf-10 gallery-fiorentina-v-romaaf-11 gallery-fiorentina-v-romaaf-12 gallery-fiorentina-v-romaaf-13 gallery-fiorentina-v-romaaf-14 gallery-fiorentina-v-romaaf-15 gallery-fiorentina-v-romaaf-16 gallery-fiorentina-v-romaaf-17 gallery-fiorentina-v-romaaf-18 gallery-fiorentina-v-romaaf-19 gallery-fiorentina-v-romaaf-20 gallery-fiorentina-v-romaaf-21 gallery-fiorentina-v-romaaf-22 gallery-fiorentina-v-romaaf-23 gallery-fiorentina-v-romaaf-24 gallery-fiorentina-v-romaaf-25 gallery-fiorentina-v-romaaf-26 gallery-fiorentina-v-romaaf-27 gallery-fiorentina-v-romaaf-28 gallery-fiorentina-v-romaaf-29 gallery-fiorentina-v-romaaf-30 gallery-fiorentina-v-romaaf-31 gallery-fiorentina-v-romaaf-32 gallery-fiorentina-v-romaaf-33 gallery-fiorentina-v-romaaf-34 gallery-fiorentina-v-romaaf-35 gallery-fiorentina-v-romaaf-36 gallery-fiorentina-v-romaaf-37 gallery-fiorentina-v-romaaf-38 gallery-fiorentina-v-romaaf-39 gallery-fiorentina-v-romaaf-40 gallery-fiorentina-v-romaaf-41 gallery-fiorentina-v-romaaf-42 gallery-fiorentina-v-romaaf-43 gallery-fiorentina-v-romaaf-44

عکس ها از وب سایت رسمی رم

1 نظر

رمی عزیز، برای مشاهده نظرات و نظردهی بایستی به سایت وارد شوید.