web analytics
بزرگترین وب سایت هواداران آ اس رم در ایران » کیه وو 0 – 3 آ اس رم

کیه وو

3-0

آ اس رم

تاریخ: 19 بهمن 1397
ورزشگاه: بنتگودی

ترکیب برای کیه وو یافت نشد.

ترکیب برای آ اس رم یافت نشد.

هیچ گزارشی یافت نشد.

ترکیب برای آ اس رم یافت نشد.
0

شوت به دروازه

0
0

شوت داخل چارچوب

0
0%

درصد پاس صحیح

0%
0

آفساید

0
0

خطا

0
0

کارت زرد

0
0

کارت قرمز

0
0

کرنر

0

درصد مالکیت توپ

کیه وو

آ اس رم

ترکیب برای آ اس رم یافت نشد.

هیچ گزارشی یافت نشد.

رمی عزیز، برای مشاهده نظرات و نظردهی بایستی به سایت وارد شوید.

بزودی...

دوشنبه, فوریه 18th, 2019
آگوستینو