web analytics
بزرگترین وب سایت هواداران آ اس رم در ایران » چلسی 3 – 3 آ اس رم

چلسی

3-3

آ اس رم

تاریخ: چهارشنبه 26 مهر 1396

ترکیب برای چلسی یافت نشد.

ترکیب برای آ اس رم یافت نشد.

هیچ گزارشی یافت نشد.

ترکیب برای آ اس رم یافت نشد.
0

شوت به دروازه

0
0

شوت داخل چارچوب

0
0%

درصد پاس صحیح

0%
0

آفساید

0
0

خطا

0
0

کارت زرد

0
0

کارت قرمز

0
0

کرنر

0

درصد مالکیت توپ

چلسی

آ اس رم

ترکیب برای آ اس رم یافت نشد.

هیچ گزارشی یافت نشد.

رمی عزیز، برای مشاهده نظرات و نظردهی بایستی به سایت وارد شوید.

بزودی...

چهارشنبه, اکتبر 18th, 2017
آگوستینو
,