web analytics
بزرگترین وب سایت هواداران آ اس رم در ایران » پورتو 3 -1 آ اس رم

پورتو

1-3

آ اس رم

تاریخ: 15 اسفند 1397
ورزشگاه: دراگائو
داور: چاکر

ترکیب برای پورتو یافت نشد.

ترکیب برای آ اس رم یافت نشد.

هیچ گزارشی یافت نشد.

ترکیب برای آ اس رم یافت نشد.
0

شوت به دروازه

0
0

شوت داخل چارچوب

0
0%

درصد پاس صحیح

0%
0

آفساید

0
0

خطا

0
0

کارت زرد

0
0

کارت قرمز

0
0

کرنر

0

درصد مالکیت توپ

پورتو

آ اس رم

ترکیب برای آ اس رم یافت نشد.

هیچ گزارشی یافت نشد.

رمی عزیز، برای مشاهده نظرات و نظردهی بایستی به سایت وارد شوید.

بزودی...

یکشنبه, اسفند 19ام, 1397
آگوستینو