web analytics
بزرگترین وب سایت هواداران آ اس رم در ایران » ویکتوریا پلژن 2 – 1 آ اس رم

ویکتوریا پلژن

1-2

آ اس رم

تاریخ: چهارشنبه، 21 آذر 1397
ورزشگاه: دوسان آره نا

ترکیب برای ویکتوریا پلژن یافت نشد.

ترکیب برای آ اس رم یافت نشد.

هیچ گزارشی یافت نشد.

ترکیب برای آ اس رم یافت نشد.
0

شوت به دروازه

0
0

شوت داخل چارچوب

0
0%

درصد پاس صحیح

0%
0

آفساید

0
0

خطا

0
0

کارت زرد

0
0

کارت قرمز

0
0

کرنر

0

درصد مالکیت توپ

ویکتوریا پلژن

آ اس رم

ترکیب برای آ اس رم یافت نشد.

هیچ گزارشی یافت نشد.

رمی عزیز، برای مشاهده نظرات و نظردهی بایستی به سایت وارد شوید.

بزودی...

چهارشنبه, دسامبر 12th, 2018
آگوستینو