web analytics
بزرگترین وب سایت هواداران آ اس رم در ایران » ناپُلی 1 -1 آ اس رم

ناپُلی

1-1

آ اس رم

تاریخ: یکشنبه 6 آبان 1397
ورزشگاه: سن پائولو

ترکیب برای ناپُلی یافت نشد.

ترکیب برای آ اس رم یافت نشد.

هیچ گزارشی یافت نشد.

ترکیب برای آ اس رم یافت نشد.
0

شوت به دروازه

0
0

شوت داخل چارچوب

0
0%

درصد پاس صحیح

0%
0

آفساید

0
0

خطا

0
0

کارت زرد

0
0

کارت قرمز

0
0

کرنر

0

درصد مالکیت توپ

ناپُلی

آ اس رم

ترکیب برای آ اس رم یافت نشد.

هیچ گزارشی یافت نشد.

رمی عزیز، برای مشاهده نظرات و نظردهی بایستی به سایت وارد شوید.

بزودی...

یکشنبه, اکتبر 28th, 2018
آگوستینو