web analytics
بزرگترین وب سایت هواداران آ اس رم در ایران » ساسولو 0 – 1 آ اس رم

ساسولو

1-0

آ اس رم

تاریخ: یکشنبه 30 اردیبهشت 1397
ورزشگاه: ماپی استادیوم

ترکیب برای ساسولو یافت نشد.

ترکیب برای آ اس رم یافت نشد.

هیچ گزارشی یافت نشد.

ترکیب برای آ اس رم یافت نشد.
0

شوت به دروازه

0
0

شوت داخل چارچوب

0
0%

درصد پاس صحیح

0%
0

آفساید

0
0

خطا

0
0

کارت زرد

0
0

کارت قرمز

0
0

کرنر

0

درصد مالکیت توپ

ساسولو

آ اس رم

ترکیب برای آ اس رم یافت نشد.

هیچ گزارشی یافت نشد.

رمی عزیز، برای مشاهده نظرات و نظردهی بایستی به سایت وارد شوید.

بزودی...

شنبه, اردیبهشت 29ام, 1397
آگوستینو
,