web analytics
بزرگترین وب سایت هواداران آ اس رم در ایران » اینتر 1 – 1 آ اس رم

اینتر

1-1

آ اس رم

تاریخ: یکشنبه، 1 بهمن 1396
ورزشگاه: جوزپه مه آتزا

ترکیب برای اینتر یافت نشد.

ترکیب برای آ اس رم یافت نشد.

هیچ گزارشی یافت نشد.

ترکیب برای آ اس رم یافت نشد.
0

شوت به دروازه

0
0

شوت داخل چارچوب

0
0%

درصد پاس صحیح

0%
0

آفساید

0
0

خطا

0
0

کارت زرد

0
0

کارت قرمز

0
0

کرنر

0

درصد مالکیت توپ

اینتر

آ اس رم

ترکیب برای آ اس رم یافت نشد.

هیچ گزارشی یافت نشد.

رمی عزیز، برای مشاهده نظرات و نظردهی بایستی به سایت وارد شوید.

بزودی...

شنبه, دی 30ام, 1396
آگوستینو