web analytics
بزرگترین وب سایت هواداران آ اس رم در ایران » امپولی 0 – 0 آ اس رم

امپولی

0-0

آ اس رم

تاریخ: یکشنبه 9 آبان 95

ترکیب برای امپولی یافت نشد.

ترکیب برای آ اس رم یافت نشد.

هیچ گزارشی یافت نشد.

ترکیب برای آ اس رم یافت نشد.
0

شوت به دروازه

0
0

شوت داخل چارچوب

0
0%

درصد پاس صحیح

0%
0

آفساید

0
0

خطا

0
0

کارت زرد

0
0

کارت قرمز

0
0

کرنر

0

درصد مالکیت توپ

امپولی

آ اس رم

ترکیب برای آ اس رم یافت نشد.

هیچ گزارشی یافت نشد.

رمی عزیز، برای مشاهده نظرات و نظردهی بایستی به سایت وارد شوید.

بزودی...

شنبه, آبان 8ام, 1395
آگوستینو
,