web analytics
بزرگترین وب سایت هواداران آ اس رم در ایران » آ اس رم 2 – 1 چزنا

آ اس رم

1-2

چزنا

تاریخ: 13 بهمن 1395
ورزشگاه: استادیو الیمپیکوی رم

ترکیب برای آ اس رم یافت نشد.

ترکیب برای چزنا یافت نشد.

هیچ گزارشی یافت نشد.

ترکیب برای چزنا یافت نشد.
0

شوت به دروازه

0
0

شوت داخل چارچوب

0
0%

درصد پاس صحیح

0%
0

آفساید

0
0

خطا

0
0

کارت زرد

0
0

کارت قرمز

0
0

کرنر

0

درصد مالکیت توپ

آ اس رم

چزنا

ترکیب برای چزنا یافت نشد.

هیچ گزارشی یافت نشد.

رمی عزیز، برای مشاهده نظرات و نظردهی بایستی به سایت وارد شوید.

بزودی...

سه‌شنبه, ژانویه 31st, 2017
آگوستینو