web analytics
بزرگترین وب سایت هواداران آ اس رم در ایران » آ اس رم 3 – 2 پسکارا

آ اس رم

2-3

پسکارا

تاریخ: 7 آذر 1395
ورزشگاه: استادیو الیمپیکو
داور: ماسیمیلیانو ایراتی

ترکیب برای آ اس رم یافت نشد.

ترکیب برای پسکارا یافت نشد.

هیچ گزارشی یافت نشد.

ترکیب برای پسکارا یافت نشد.
0

شوت به دروازه

0
0

شوت داخل چارچوب

0
0%

درصد پاس صحیح

0%
0

آفساید

0
0

خطا

0
0

کارت زرد

0
0

کارت قرمز

0
0

کرنر

0

درصد مالکیت توپ

آ اس رم

پسکارا

ترکیب برای پسکارا یافت نشد.

هیچ گزارشی یافت نشد.

رمی عزیز، برای مشاهده نظرات و نظردهی بایستی به سایت وارد شوید.

بزودی...

یکشنبه, آذر 7ام, 1395
آگوستینو
,