web analytics
بزرگترین وب سایت هواداران آ اس رم در ایران » آ اس رم 4 – 1 پالرمو

آ اس رم

1-4

پالرمو

تاریخ: 2 آبان 95
ورزشگاه: استادیو الیمپیکو
داور: کالوارزه

ترکیب برای آ اس رم یافت نشد.

ترکیب برای پالرمو یافت نشد.

هیچ گزارشی یافت نشد.

ترکیب برای پالرمو یافت نشد.
0

شوت به دروازه

0
0

شوت داخل چارچوب

0
0%

درصد پاس صحیح

0%
0

آفساید

0
0

خطا

0
0

کارت زرد

0
0

کارت قرمز

0
0

کرنر

0

درصد مالکیت توپ

آ اس رم

پالرمو

ترکیب برای پالرمو یافت نشد.

هیچ گزارشی یافت نشد.

رمی عزیز، برای مشاهده نظرات و نظردهی بایستی به سایت وارد شوید.

بزودی...

شنبه, آبان 1ام, 1395
آگوستینو
,