web analytics
بزرگترین وب سایت هواداران آ اس رم در ایران » آ اس رم 5 – 0 ویکتوریا پلژن

آ اس رم

0-5

ویکتوریا پلژن

تاریخ: سه شنبه، دهم مهر 1397

ترکیب برای آ اس رم یافت نشد.

ترکیب برای ویکتوریا پلژن یافت نشد.

هیچ گزارشی یافت نشد.

ترکیب برای ویکتوریا پلژن یافت نشد.
0

شوت به دروازه

0
0

شوت داخل چارچوب

0
0%

درصد پاس صحیح

0%
0

آفساید

0
0

خطا

0
0

کارت زرد

0
0

کارت قرمز

0
0

کرنر

0

درصد مالکیت توپ

آ اس رم

ویکتوریا پلژن

ترکیب برای ویکتوریا پلژن یافت نشد.

هیچ گزارشی یافت نشد.

رمی عزیز، برای مشاهده نظرات و نظردهی بایستی به سایت وارد شوید.

بزودی...

دوشنبه, اکتبر 1st, 2018
آگوستینو
,