web analytics
بزرگترین وب سایت هواداران آ اس رم در ایران » آ اس رم 0 – 2 میلان

آ اس رم

2-0

میلان

تاریخ: یکشنبه 6 اسفند 1396
ورزشگاه: استادیو الیمپیکو

ترکیب برای آ اس رم یافت نشد.

ترکیب برای میلان یافت نشد.

هیچ گزارشی یافت نشد.

ترکیب برای میلان یافت نشد.
0

شوت به دروازه

0
0

شوت داخل چارچوب

0
0%

درصد پاس صحیح

0%
0

آفساید

0
0

خطا

0
0

کارت زرد

0
0

کارت قرمز

0
0

کرنر

0

درصد مالکیت توپ

آ اس رم

میلان

ترکیب برای میلان یافت نشد.

هیچ گزارشی یافت نشد.

رمی عزیز، برای مشاهده نظرات و نظردهی بایستی به سایت وارد شوید.

بزودی...

یکشنبه, اسفند 6ام, 1396
آگوستینو
,