web analytics
بزرگترین وب سایت هواداران آ اس رم در ایران » آ اس رم 1 – 0 میلان

آ اس رم

0-1

میلان

تاریخ: دوشنبه 23 آذر 1395
ورزشگاه: استادیو الیمپیکوی رم

ترکیب برای آ اس رم یافت نشد.

ترکیب برای میلان یافت نشد.

هیچ گزارشی یافت نشد.

ترکیب برای میلان یافت نشد.
0

شوت به دروازه

0
0

شوت داخل چارچوب

0
0%

درصد پاس صحیح

0%
0

آفساید

0
0

خطا

0
0

کارت زرد

0
0

کارت قرمز

0
0

کرنر

0

درصد مالکیت توپ

آ اس رم

میلان

ترکیب برای میلان یافت نشد.

هیچ گزارشی یافت نشد.

رمی عزیز، برای مشاهده نظرات و نظردهی بایستی به سایت وارد شوید.

بزودی...

جمعه, آذر 19ام, 1395
آگوستینو
,