web analytics
بزرگترین وب سایت هواداران آ اس رم در ایران » آ اس رم 3 – 2 لاتزیو

آ اس رم

2-3

لاتزیو

تاریخ: سه شنبه 15 فروردین 96
ورزشگاه: استادیو الیمپیکوی رم

ترکیب برای آ اس رم یافت نشد.

ترکیب برای لاتزیو یافت نشد.

هیچ گزارشی یافت نشد.

ترکیب برای لاتزیو یافت نشد.
0

شوت به دروازه

0
0

شوت داخل چارچوب

0
0%

درصد پاس صحیح

0%
0

آفساید

0
0

خطا

0
0

کارت زرد

0
0

کارت قرمز

0
0

کرنر

0

درصد مالکیت توپ

آ اس رم

لاتزیو

ترکیب برای لاتزیو یافت نشد.

هیچ گزارشی یافت نشد.

رمی عزیز، برای مشاهده نظرات و نظردهی بایستی به سایت وارد شوید.

بزودی...

دوشنبه, آوریل 3rd, 2017
آگوستینو