web analytics
بزرگترین وب سایت هواداران آ اس رم در ایران » آ اس رم 2 – 1 جنوا

آ اس رم

1-2

جنوا

تاریخ: چهارشنبه 29 فروردین 1397
ورزشگاه: استادیو الیمپیکو

ترکیب برای آ اس رم یافت نشد.

ترکیب برای جنوا یافت نشد.

هیچ گزارشی یافت نشد.

ترکیب برای جنوا یافت نشد.
0

شوت به دروازه

0
0

شوت داخل چارچوب

0
0%

درصد پاس صحیح

0%
0

آفساید

0
0

خطا

0
0

کارت زرد

0
0

کارت قرمز

0
0

کرنر

0

درصد مالکیت توپ

آ اس رم

جنوا

ترکیب برای جنوا یافت نشد.

هیچ گزارشی یافت نشد.

رمی عزیز، برای مشاهده نظرات و نظردهی بایستی به سایت وارد شوید.

بزودی...

دوشنبه, فروردین 27ام, 1397
آگوستینو
,