web analytics
بزرگترین وب سایت هواداران آ اس رم در ایران » آ اس رم 1 – 2 تورینو

آ اس رم

2-1

تورینو

تاریخ: چهارشنبه 29 آذر 1396
ورزشگاه: استادیو الیمپیکو

ترکیب برای آ اس رم یافت نشد.

ترکیب برای تورینو یافت نشد.

هیچ گزارشی یافت نشد.

ترکیب برای تورینو یافت نشد.
0

شوت به دروازه

0
0

شوت داخل چارچوب

0
0%

درصد پاس صحیح

0%
0

آفساید

0
0

خطا

0
0

کارت زرد

0
0

کارت قرمز

0
0

کرنر

0

درصد مالکیت توپ

آ اس رم

تورینو

ترکیب برای تورینو یافت نشد.

هیچ گزارشی یافت نشد.

رمی عزیز، برای مشاهده نظرات و نظردهی بایستی به سایت وارد شوید.

بزودی...

دوشنبه, دسامبر 18th, 2017
آگوستینو
,