web analytics
بزرگترین وب سایت هواداران آ اس رم در ایران » آ اس رم 3 – 3 آستریا وین

آ اس رم

3-3

آستریا وین

تاریخ: پنجشنبه 29 مهر 1395
ورزشگاه: الیمپیکوی رم
داور: ولادیسلاو بِزبورودوف

ترکیب برای آ اس رم یافت نشد.

ترکیب برای آستریا وین یافت نشد.

هیچ گزارشی یافت نشد.

ترکیب برای آستریا وین یافت نشد.
0

شوت به دروازه

0
0

شوت داخل چارچوب

0
0%

درصد پاس صحیح

0%
0

آفساید

0
0

خطا

0
0

کارت زرد

0
0

کارت قرمز

0
0

کرنر

0

درصد مالکیت توپ

آ اس رم

آستریا وین

ترکیب برای آستریا وین یافت نشد.

هیچ گزارشی یافت نشد.

رمی عزیز، برای مشاهده نظرات و نظردهی بایستی به سایت وارد شوید.

بزودی...

چهارشنبه, اکتبر 19th, 2016
الیاس شایان فر
,