web analytics
بزرگترین وب سایت هواداران آ اس رم در ایران » آستریا وین 2 – 4 آ اس رم

آستریا وین

4-2

آ اس رم

تاریخ: پنجشنبه 13 آبان 95

ترکیب برای آستریا وین یافت نشد.

ترکیب برای آ اس رم یافت نشد.

هیچ گزارشی یافت نشد.

ترکیب برای آ اس رم یافت نشد.
0

شوت به دروازه

0
0

شوت داخل چارچوب

0
0%

درصد پاس صحیح

0%
0

آفساید

0
0

خطا

0
0

کارت زرد

0
0

کارت قرمز

0
0

کرنر

0

درصد مالکیت توپ

آستریا وین

آ اس رم

ترکیب برای آ اس رم یافت نشد.

هیچ گزارشی یافت نشد.

رمی عزیز، برای مشاهده نظرات و نظردهی بایستی به سایت وارد شوید.

بزودی...

سه‌شنبه, نوامبر 1st, 2016
آگوستینو
,