web analytics
بزرگترین وب سایت هواداران آ اس رم در ایران » آسترا 0 – 0 آ اس رم

آسترا

0-0

آ اس رم

تاریخ: 18 آذر 1395

ترکیب برای آسترا یافت نشد.

ترکیب برای آ اس رم یافت نشد.

هیچ گزارشی یافت نشد.

ترکیب برای آ اس رم یافت نشد.
0

شوت به دروازه

0
0

شوت داخل چارچوب

0
0%

درصد پاس صحیح

0%
0

آفساید

0
0

خطا

0
0

کارت زرد

0
0

کارت قرمز

0
0

کرنر

0

درصد مالکیت توپ

آسترا

آ اس رم

ترکیب برای آ اس رم یافت نشد.

هیچ گزارشی یافت نشد.

رمی عزیز، برای مشاهده نظرات و نظردهی بایستی به سایت وارد شوید.

بزودی...

سه‌شنبه, دسامبر 6th, 2016
آگوستینو
,