web analytics
بزرگترین وب سایت هواداران آ اس رم در ایران » آتالانتا 2 – 1 آ اس رم

آتالانتا

1-2

آ اس رم

تاریخ: یکشنبه 30 آبان 1395
ورزشگاه: استادیو آتلتی آتزوری٬ برگامو

ترکیب برای آتالانتا یافت نشد.

ترکیب برای آ اس رم یافت نشد.

هیچ گزارشی یافت نشد.

ترکیب برای آ اس رم یافت نشد.
0

شوت به دروازه

0
0

شوت داخل چارچوب

0
0%

درصد پاس صحیح

0%
0

آفساید

0
0

خطا

0
0

کارت زرد

0
0

کارت قرمز

0
0

کرنر

0

درصد مالکیت توپ

آتالانتا

آ اس رم

ترکیب برای آ اس رم یافت نشد.

هیچ گزارشی یافت نشد.

رمی عزیز، برای مشاهده نظرات و نظردهی بایستی به سایت وارد شوید.

بزودی...

دوشنبه, آبان 17ام, 1395
الیاس شایان فر
,